Download the full scores

PRECOMPETITIVE

TOP 5
505 ZOEY CHUA YU XUAN PRINCESS FLORINE Singapore
503 QIAN HAN WONG PRINCESS FLORINE Singapore
501 JULIA TANG HUI TING PRINCESS FLORINE Singapore
517 JANELLE TANG EN TING PRINCESS FLORINE Singapore
507 ALICIA QUIIN SUNTONO FAIRY DOLL Indonesia
514 JIAWEN MO SILVER FAIRY Singapore
506 SUMMER CHUA PRINCESS FLORINE Singapore
502 SARA GALIC THE RABBITS BALLET Bosnia and Herzegovina
510 HINATA AMAGAYA GRADUATION BALL Japan

III PRIZE
507 ALICIA QUIIN SUNTONO FAIRY DOLL Indonesia
514 JIAWEN MO SILVER FAIRY Singapore

II PRIZE
501 JULIA TANG HUI TING PRINCESS FLORINE Singapore
517 JANELLE TANG EN TING PRINCESS FLORINE Singapore

I PRIZE
505 ZOEY CHUA YU XUAN PRINCESS FLORINE Singapore
503 QIAN HAN WONG PRINCESS FLORINE Singapore

 

 

CLASSICAL JUNIOR I

TOP 10
535 PIPER VIMPANI CLASSICAL Australia
523 ELIZABETH YEO LI XIAN PRINCESS FLORINE Singapore
522 MIYUU YUASA HARLEQUINADE Japan
530 KEIRA HUI YUI HYUN THE FAIRY DOLL Singapore
539 NISHIKAWA RIKO ODALISQUE Japan
542 KOMANG SEKAR LARASATI PEASANT VARIATION, GISELLE Indonesia
526 HANA WASA SLEEPING BEAUTY Japan
536 ARNESSA ZIEFANKA PUTRIA Candy Fairy Indonesia
540 EVELYN CHU SILVER FAIRY Indonesia
533 PURIDA AMBARKHANE PRINCESS FLORINE Singapore
541 KIO MATSUMOTO KITRI VARIATIION Japan
546 CHRISTINA KALLI LA FILLE MAL GARDÉE Cyprus
524 ANASTASIA BURADA CUPID VARIATION Romania
534 VICTORIA ZHU HANGQI PEASANT Singapore
525 JULIANA ZHU SILVER FAIRY Singapore
537 AYANO INOUE TALISMAN Japan

III PRIZE
522 MIYUU YUASA HARLEQUINADE Japan
530 KEIRA HUI YUI HYUN THE FAIRY DOLL Singapore

II PRIZE
523 ELIZABETH YEO LI XIAN PRINCESS FLORINE Singapore

I PRIZE
535 PIPER VIMPANI CLASSICAL Australia

 

CLASSICAL JUNIOR II

TOP 10
560 NALI DOBRIN COPELLIA Romania
567 QISHAN JIN PIRATE China
549 SEAH YOON HARLEQUINADE South Korea
562 NONOKA TSUJI SLEEPING BEAUTY-PRINCESS AURORA Japan
563 LAUREN MARIE SUA HONG CANDIDE FAIRY Singapore
569 ISABELLA CHANG VARIACIÓN COPPELIA Peru
553 KAKO OHASHI AWAKENING OF FLORA Japan
551 JILLIAN CHEN XUANRU FLORA VARIATION FROM THE AWAKENING OF FLORA Singapore
548 LEEYAKORN ASSAVANIWEST BLUE BIRD Thailand
554 YUA OHARA COPPELIA Japan
559 AIKA TAMAI HARLEQUINADE Japan
547 MINXUAN LEW PRINCESS FLORINE Singapore
564 CHLOE CHEE ENYA THE AWAKENING OF FLORA Singapore
561 RACHEL SIM LA FILLE MAL GARDEE Singapore
556 SAULEJA KALVAITYTE GISELLE Lithuania
550 ANDREA TAN YU JIE PRINCESS FLORINE Singapore


III PRIZE
549 SEAH YOON HARLEQUINADE South Korea
562 NONOKA TSUJI SLEEPING BEAUTY-PRINCESS AURORA Japan

II PRIZE
567 QISHAN JIN PIRATE China

I PRIZE
560 NALI DOBRIN COPELLIA Romania

 

SENIOR CLASSICAL

III PRIZE
574 XINYU LIU PAQUITA China

II PRIZE
575 KIM POLINA SLEEPING BEAUTY-Kazakhstan

I PRIZE
571 JIANHENG SUN LES MILLIONS D'ARLEQUIN China

 

PROFESSIONAL CLASSICAL

III PRIZE
580 XINYI LIU LE CORSAIRE GULNARE China

II PRIZE
581 YULAN WANG RAYMONDA China

I PRIZE
588 MENG ZHAO China

CLASSICAL PAS DE DEUX

 II PRIZE
590 ANALIA FARFAN, FLAVIO VALENTINO FLAMES OF PARIS USA

I PRIZE
589 CHENLONG ZHU, YIHAN DU GISELLE China

  

CHARACTER DANCE DUET

III PRIZE
591 SHISEN ZHANG, YIFAN HU MEMORIES OF YOU China

II PRIZE
593 YUE YANG, ZIHUI LIU ILLUSION China

I PRIZE
592 QI GAO, RUOQI YANG INSECT AND BIRD China

 

ENSEMBLE CLASSICAL

III PRIZE
597 MOSTAR SWANS Balet Mostar Arabesque Bosnia and Herzegovina

II PRIZE
596 DRIFT Dance Academy Malta

I PRIZE
595 SURVIVOR Flores Classical Ballet School Indonesia

 

CHARACTER DANCE ENSEMBLE

II PRIZE
599 BRÂUL School "Colors of Dance" Moldavia

I PRIZE
598 KUNG FU LOST ON JOURNEY IAIP China

  

CONTEMPORARY JUNIOR I

TOP 5
614 JIAXUAN GU NO BODY KNOWS China
602 ANASTASIA BURADA DRAWING LINES Romania
612 KIO MATSUMOTO PLAY THE HEARTBEAT Japan
613 KOMANG SEKAR LARASATI CHRONOS Indonesia
608 NICOLE BABB THE PASSING OF SPRING China
607 PIPER VIMPANI ETERNAL Australia
605 CHENXI ZHU FEARLESS Japan

III PRIZE
612 KIO MATSUMOTO PLAY THE HEARTBEAT Japan

II PRIZE
602 ANASTASIA BURADA DRAWING LINES Romania

I PRIZE
614 JIAXUAN GU NO BODY KNOWS China

 

CONTEMPORARY JUNIOR II

TOP 5
623 NALI DOBRIN HERMOSA Romania
624 AENAËLE GUYON AH! L'AMOUR! France
617 SEAH YOON STELLA South Korea
629 LINYA QIU OPPOSITE China
627 WERONIKA KRYS 'THE CROWN' Poland
628 RÓZA BOROWSKA MOONLIGHT SONATA' Poland


III PRIZE
617 SEAH YOON STELLA South Korea

II PRIZE
624 AENAËLE GUYON AH! L'AMOUR! France

I PRIZE
623 NALI DOBRIN HERMOSA Romania

  

CONTEMPORARY SENIOR

TOP 5
646 YU YANG THE NONDETERMINIST’S JOURNEY China
639 YUTONG WU YOUR NAME China
638 YIXIE CHEN SHOUTING AMIDST GOSSIP China
641 CHEN QING WANNA SAY China
637 SHUNQI YANG DIRGE China
640 MENGYA SUN CHASE GAME China
634 WEITONG LI FALL China
642 JIA XU LEAN ON OR AGAINST China
647 YILIN CHEN ME China

III PRIZE
637 SHUNQI YANG DIRGE China

II PRIZE
638 YIXIE CHEN SHOUTING AMIDST GOSSIP China
641 CHEN QING WANNA SAY China

I PRIZE
646 YU YANG THE NONDETERMINIST’S JOURNEY China
639 YUTONG WU YOUR NAME China

  

CONTEMPORAERY PROFESSIONAL

TOP 20
661 RUNZE CHEN SWIM UNTIL THE SEA TURNS BLUE China
684 YINING AN GRAIN BUDS China
681 JIAXIN CHEN BUTTERFLY DREAM China
674 KANG YANG CAMOUFLAGE China
651 QISI MAI CHASING THE LIGHT China
683 LINRONG JIANG OBSESSIVELY HERE China
689 HAORAN FENG BETWEEN China
666 KAI ZHANG DRIFT China
670 ZIYAN HUANG ONCE AGAIN China
673 YINGSONG XU SAMSARA China
693 GUANYU PANG SOMEONE NOBODY KNOWS China
690 JINLONG LEI THE WINDOW China
668 DALI WU A PERSON'S FLIGHT China
686 WEILIANG SHE PALACE China
679 WEI LIU ENDLESS PROXIMITY China
671 WANG LIANG TANG WANG•LIANG China
658 RUNJIAN LI FADING HELP China
696 YUFEI MAO LITINGYAN China
692 XUPENG GAO SECRET China
695 VALERIE KOSNEVICH LOST WITHOUT YOU USA
688 ZIYI LI THE CRY China
657 FAN DENG FAR AWAY China
691 WENXIANG HU SKETCH China
694 HUIMIN BAO STONE TRACE China
654 ESTHER FENG LOST Australia
675 JIAXUAN LV SO CLOSE China
660 MUHAN NIU HU China
655 HONGLING WANG LA JUIN China
665 WEIJIAN GUO NOT FAR AWAY China
664 TAIYANG YIN HARD IS THE WAY China
656 SOPHIE TIANGCO INTROSPECTION Philippines
663 YUHONG CAO DANCING WITH CRUTCHES China
652 EMER LENIHAN MACHINE Ireland
680 HAO GUO THE HEART OF EVERTHING China
648 HONGLEI WU THE MOON IS THE COIN I FLIPPED China
659 JINGYAO FANG REMOVAL TOMBSTONE China
667 YANZHEN KO ANABIOSIS Taiwan
682 DINGWEN XU STAY China
662 CHAODONG YU CONTROL MY HEART China
649 YUANFAN WANG MU SHENG BI FAN China

III PRIZE
681 JIAXIN CHEN BUTTERFLY DREAM China
674 KANG YANG CAMOUFLAGE China
651 QISI MAI CHASING THE LIGHT China
683 LINRONG JIANG OBSESSIVELY HERE China

II PRIZE
684 YINING AN GRAIN BUDS China

I PRIZE
661 RUNZE CHEN SWIM UNTIL THE SEA TURNS BLUE China

 

CONTEMPORARY DUET

III PRIZE
707 QUANXUAN YANG, SIMENG WANG BETWEEN YOU AND ME China

II PRIZE
709 RAN BI, WEN FANG SIGNAL China

I PRIZE
699 HAO JIN, LANGHUIZE LIU FLOWER AT THE BOTTOM OF THE VALLEY China
698 QI WANG, WENXUAN FU GET NUMB China
705 YAN XU, YUTONG YANG YING JUE QING RU WU China

CONTEMPORARY ENSEMBLE

I PRIZE
711 JUAN IAIP China

 

Hip Hop Under 15

I PRIZE
712 LUCY MILLER Ireland

 

BEST FEMALE DANCER

NALI DOBRIN - ROMANIA

BEST MALE DANCER

JIANHENG SUN - CHINA

BEST CHOREOGRAPHY

646 YU YANG THE NONDETERMINIST’S JOURNEY - CHINA

BEST SCHOOL AWARD

YAN BALLET ACADEMY - SINGAPORE